ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Παρέχουμε διαδραστικές, ανθρωποκεντρικές και βιωματικές καταρτίσεις στοχεύοντας στην επίτευξη των στόχων σας, μέσω της ανάπτυξης του προσωπικού σας.

Όλες οι προσφερόμενες καταρτίσεις μας είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία, ενώ είναι αλληλεπιδραστικές με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων και συζητήσεις.

Ανάπτυξη και Εξέλιξη του προσωπικού
σε 3 φάσεις

Ανάπτυξη και Εξέλιξη του προσωπικού σε 3 φάσεις

1η Φάση:
DNA (Delta Development Analysis)
Η διερεύνηση και προσδιορισμός της ανάγκης ανάπτυξης και εξέλιξης του προσωπικού σας, σύμφωνα με τις επιδιώξεις σας. Benchmarking: Αποτίμηση του υφιστάμενου επιπέδου και επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, μελετώντας και την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης.
2η Φάση:
Μετά τον προσδιορισμό των αναγκών ανάπτυξης και εξέλιξης μιας επιχείρησης/οργανισμού και των συνεργατών της ή ενός ατόμου μέσω της αρχικής ανάλυσης ΔΕΛΤΑ, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και καταγράφεται το επιθυμητό και προσδοκώμενο αποτέλεσμα και τέλος γίνεται η καταγραφή των δράσεων ανάπτυξης. Ακολούθως σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι καταρτίσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις απαραίτητες δεξιότητες, των οποίων η εφαρμογή θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες της επιχειρησεις και θα υποστηρίξει την επίτευξη του στόχου.
3η Φάση:
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο καθένας δεσμεύεται ατομικά για το τι θα κάνει από την επομένη στην κατεύθυνση του ζητούμενου. Παράλληλα υλοποιούνται ταχείες και στοχευμένες καθοδηγήσεις Carpe Diem για παρακολούθηση και ενίσχυση ανάπτυξης και εξέλιξης των δεξιοτήτων που είχαν καταγραφεί ότι χρήζουν ανάπτυξη και βελτίωση και εφαρμόζονται στην καθημερινή εργασία.

Ανάπτυξη προσωπικού και προσέγγιση σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ανάπτυξη προσωπικού και προσέγγιση σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα που βοηθά τους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις ή δεξιότητες. Ανάπτυξη και εξέλιξη είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων που προετοιμάζει τους ανθρώπους για νέες κατευθύνσεις ή ευθύνες. Σε αυτό το πλαίσιο η κατάρτιση ενηλίκων είναι μια συγκεκριμένη και κοινή μορφή ανάπτυξης των εργαζομένων. Αυτή η ανάπτυξη των εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους και να ξεπεράσουν τα κενά απόδοσης που βασίζονται στην έλλειψη γνώσεων ή δεξιοτήτων. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να είναι πιο παραγωγικές και να πετυχαίνουν βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, οδηγώντας τις σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών. Επιπλέον οι καταρτίσεις μπορεί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να είναι πιο καινοτόμες και ευέλικτες στην ανταπόκριση στις αλλαγές και να διασφαλίσουν έτσι, ότι το εργατικό τους δυναμικό ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες τους. Υπάρχουν πολλά είδη καταρτίσεων εργαζομένων, εντούτοις οι πετυχημένες επιχειρήσεις, οι πρωτοβουλίες κατάρτισης και ανάπτυξης βασίζονται στις οργανωτικές ανάγκες, στο κοινό-στόχο για την πρωτοβουλία και στο είδος της γνώσης ή των δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι.
Σε συνέχεια δε του αιτήματός σας, θα υλοποιηθεί μαζί μας για την ανάλυση των αναγκών σας μία DNA ανάλυση και στην συνέχεια σας αποστέλλουμε μία σύνοψη των αναγκών σας και έναν πίνακα των προτεινόμενων καταρτίσεων που μπορούμε να προσφέρουμε στην εταιρεία σας. Πέραν αυτών δύναται να αναπτυχθεί και υλικό σε θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ανδραγωγή και διά βίου μάθηση

Ανδραγωγή και διά βίου μάθηση

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται.
Συνεπώς η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα του σύγχρονου εργαζόμενου.
Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων στο προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό πλαίσιο ονομάζονται «Δια Βίου Μάθηση».
Γιατί είναι λοιπόν αναγκαία η διά βίου μάθηση;
Ο μεγάλος ανταγωνισμός στο χώρο της εργασίας μας οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Στα νέα εργασιακά δεδομένα οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει κανείς ως εργαζόμενος δεν είναι ξεκάθαρες και επιπλέον καλείται να γνωρίζει πώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαφόρων εργασιακών θέσεων.
Εκτός λοιπόν των τυπικών προσόντων που έχει αποκτήσει (π.χ. πτυχίο και τεχνικές γνώσεις) χρειάζεται να αναπτύξει και να αναπτύσσει συνεχώς νέες δεξιότητες οι οποίες προσφέρονται μέσω της διά βίου μάθησης και των καταρτίσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ

Παρέχουμε σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου, υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο

Τα τελευταία 25 χρόνια υλοποιήσαμε καταρτίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ

Μερικές από τις εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν

Christos K. Agrogiannos
Χρήστος Αγρόγιαννος

Ανώτερος Διεθνής Εισηγητής & Coach Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού | CEO & Founder

Καλλιόπη Ι. Οικονομοπούλου

Business Coach and Trainer - Ανώτερη Διεθνής Εισηγήτρια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ

Founder & Managing Partner της Be In | Experiential People Development

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η γνώμη των πελατών για τις υπηρεσίες μας

Christos was my Master Trainer at DOOR International. His Coaching skills and knowledge of Performance Appraisals are excellent. His discipline and professionalism show in his deliveries. Thank you, Chris!

Rosilu Sanchez Genis

Consultant at DOOR Training & Consulting February 9, 2015, Christos was senior to Rosilu but didn’t manage directly

I had the opportunity to interact with Christos to deliver a module to a client in SEA. Christos was very willing to share his knowledge and very responsive enabling me to deliver engaging and value-added workshop to the client. Great passion and wonderful soul.

Annie Liza Muhammad

GM / COO, CDC (Corporate Development Center) March 6, 2014, Christos worked with Annie Liza in the same group

Christos is a highly enthusiastic and motivated professional. His negotiating skills are excellent! He is a careful listener who knows exactly what he wants. It was a pleasure to have his training and I can recommend him and his courses without any doubt.

Claudia Jacobsen

Personal Performance and Confidence Coach March 18, 2011, Claudia worked with Christos but at different companies

Christos is an ideal trainer. Professional, with perfect knowledge of the IT (and not only) market, takes the best out of the trainee. What impressed me the most was the patience he had when dealing with us and consistent in trying to make us see not only the tree but the whole forest from different angles. If i had to choose a trainer out of the dozen i had while taking the course in Brussels Christos would be my first choice.

George Gerousis

Senior Solution Sales Rep Greece and Cyprus at Lenovo

Christos is a very convincing and trustful man. He loves hard work, business and he has a passion to help people explore their full capabilities.

Trees De Saedeleir

Sales at IBM September 23, 2008, Christos was senior to Trees but didn’t manage directly

Christos is a very good trainer and coach; thanks to his long experience he transfers his deep knowledge to trainees with great success.

Pietro Arrigoni

at P.G.F. S.r.l. September 17, 2008, Pietro worked with Christos in different groups

Christos is one of the best trainers I've ever had. What made his class special were the real live examples and a lot of hands on training. I'd like to thank Christos for a great learning experience and am looking forward to the next class!

Monika Erlach

Territory Sales Rep at IBM September 14, 2008, Monika worked with Christos but at different companies

Really Christos is the best trainer I had ever dealt with.

Samer Masoud

project manager at Philip Morris International March 7, 2013, Samer was a client of Christos

Christos is a charismatic trainer with great communication skills. His deep academic background, combined to his high-quality services and his great professionalism make him a very skilled coach and teacher. He is definitely suggested to high medium- level professionals who wish to develop themselves and built a successful international career. His knowledge particularly around.

Eleni Gerakiti

Sales Controller @ GSK Consumer Healthcare November 12, 2012, Eleni was a client of Christos’