ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η Αριστεία στην Διοίκηση και Ηγεσία και οι καταρτίσεις που προσφέρουμε:


●   Αριστεία στην Διοίκηση (Εισαγωγή και Βασικά) (1-2 ημέρες)
●   Αριστεία στην Διοίκηση (Προχωρημένο) (2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση Ηγετικού προφίλ και Πρωτοτύπων Ηγετών (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση διαχείρισης απόδοσης (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση ομάδων (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση προσωπικού μέσω της καθοδήγησης (1 ημέρα)
●   Ενδυνάμωση διαχείρισης δημιουργικότητας και καινοτομίας (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση διαδικασίας ανατροφοδότησης (1 ημέρα)
●   Ενδυνάμωση Ηγεσίας σε αλλαγές (1-2 ημέρες)
●   Η συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα στην Διοίκηση και Ηγεσία

Σύντομος κύκλος Αριστείας και ενδυνάμωση Διοικητικής αποτελεσματικότητας και Ηγετικής φυσιογνωμίας (2-4 ημέρες)

●   Στοχοθέτηση, συμφωνία και ανάθεση επιμέρους στόχων.
●   Καθοδήγηση και Ανατροφοδότηση.
●   Διαχείριση απόδοσης και αξιολόγησης.
●   Ενδυνάμωση ομάδων.

Επιπλέον καταρτίσεις για περαιτέρω ενδυνάμωση Διοικητικής αποτελεσματικότητας και Ηγετικής φυσιογνωμίας και προσέγγισης Αριστείας:

 

●   Ενδυνάμωση διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και δημιουργικής σκέψης (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση και παρακίνηση προσωπικού (1 ημέρα)
●   Συντονισμός συνεδριών δημιουργικότητας και καινοτομίας για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (1 ημέρα)
●   Ενδυνάμωση επικοινωνίας και εργασίας ομάδων και δημιουργία νικητών (1-2 ημέρες)
●   Διαχείριση Διευθυντικού χρόνου, ανάθεση και προτεραιότητες (1 ημέρα)
●   Αυτοδιαχείριση και διαχείριση άγχους (1 ημέρα)
●   Διαχείριση διενέξεων με συναισθηματική ικανότητα (1 ημέρα)
●   Ενδυνάμωση του Ηγετικού προφίλ και της προσωπικής δύναμης μέσω του στίγματος και επαγγελματικών παρουσιάσεωΝ (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων (1-2 ημέρες)
●   Ενδυνάμωση πειθούς και επιρροής προσωπικού (1 ημέρα)

Η παραπάνω προσέγγιση είναι ενδεικτική και δύναται να διαμορφωθεί, να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες που θέτει η ενδιαφερόμενη εταιρεία, φορέας ή οργανισμός.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.