Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (DESIGN THINKING) ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Το design εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια από επάγγελμα με αντικείμενο την μορφή και τη λειτουργία προϊόντων σε κάτι πολύ ουσιαστικό και πρωτοποριακό, δηλαδή σε μια νέα προσέγγιση για να αναπτυχθούν επιχειρηματικά μοντέλα. Αναφερόμαστε στο design thinking, μια μέθοδο που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να σκεφτούν εκ νέου τους κύκλους δημιουργίας και διοίκησής τους και
δείχνει πλέον να πείθει και τους πιο διστακτικούς. Η ιστορία ξεκίνησε το 1950, όταν ο Αμερικανός διαφημιστής Alex Osborn, βελτίωσε την τεχνική του brainstorming και ευαισθητοποίησε τον κόσμο των επιχειρήσεων γύρω από την έννοια της δημιουργικής σκέψης.

Τι είναι λοιπόν το design thinking;

Είναι η εφαρμογή των εργαλείων νοητικής σύλληψης που χρησιμοποιούν οι designers για να λύσουν ένα θέμα καινοτομίας, με μια πολυδιάστατη προσέγγιση εστιασμένη στον άνθρωπο. Συνδυάζει τις αναλυτικές ικανότητες των μηχανικών και των επαγγελματιών του marketing, με την ανεπτυγμένη διαίσθηση των δημιουργικών ανθρώπων. Μια κουλτούρα σύνθεσης που ευνοεί τη δυνατή, συνθετική και καινοτόμο σκέψη και όχι την πολύπλοκη.

Η προσέγγιση της μεθόδου συνοψίζεται σε τρια κύρια βήματα:
 1.  Εντοπίζω το πρόβλημα και κατανοώ το περιβάλλον του,
 2.  Βρίσκω τη σύλληψη και την ιδέα που μπορεί να λύσει το πρόβλημα,
 3.  Επινοώ την μορφή που θα πάρει αυτή η ιδέα.

  Συγκεκριμένα η δουλειά με τον τρόπο design thinking ακολουθεί τη λογική της
  συν-δημιουργίας:

  ●  Τα τμήματα μιας εταιρείας δεν θα δουλεύουν ξεχωριστά αλλά θα ακολουθούν μια διαθεματική προσέγγιση που θα ευνοήσει τη συλλογική ευφυΐα.
  ●  Επίσης ακολουθείται ένα είδος διανοητικής γυμναστικής τύπου “ανοίγω-κλείνω” που θα παρουσιάζει εναλλάξ φάσεις διαίσθησης και ανάλυσης.
  ●  Τέλος, στηρίζεται πάρα πολύ στη έρευνα εδάφους ώστε να κατανοηθούν πλήρως και εξ ολοκλήρου οι ανθρώπινες εμπειρίες και να υπάρξει μια πιο ολιστική προσέγγιση έναντι της κλασικής ποσοτικής και ποιοτικής μελέτης.

  Εταιρείες όπως Apple, Dyson, Samsung, Swatch χρησιμοποιούν το design thinking ως κύριο στρατηγικό παράγοντα και πηγή καινοτομίας πολύ περισσότερο από ένα απλό περιτύλιγμα.