Χρήστος Αγρόγιαννος

Christos K. Agrogiannos

Χρήστος Αγρόγιαννος

Ανώτερος Διεθνής Εισηγητής & Coach
Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού
CEO & Founder 

Ο Χρήστος Αγρόγιαννος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γερμανία. Είναι απόφοιτος της ΣΣΕ, τάξεως 86, τελειόφοιτος της ΝΟΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας. Παρακολούθησε μετεκπαιδεύσεις σε Σχολεία της Γερμανίας, Ολλανδίας, Αμερικής και Σιγκαπούρης σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Καθοδηγητικής Συμβουλευτικής. 

Μέχρι πρόσφατα ήταν διεθνής εισηγητής, καθοδηγητής (coach) και σύμβουλος ανάπτυξης προσωπικού και διαχείρισης απόδοσης σε πολυεθνικές εταιρείες ανά τον κόσμο σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, επικοινωνίας, ανθρωπίνων δεξιοτήτων, πωλήσεων, διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης απόδοσης και ανάπτυξης προσωπικού. 

Πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με τον τομέα ανάπτυξης προσωπικού σε διεθνές επίπεδο και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες συμμετείχε σε αποστολές του εξωτερικού σαν μέλος του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ και για τους Ολυμπιακούς αγώνες «Αθήνα 2004» συμμετείχε σε επιτελική ομάδα ως αναλυτής πληροφοριών Γερμανικών και Αγγλικών ανοιχτών πηγών πληροφόρησης. Από το 1996 ασχολείται με την μετάφραση και επιμέλεια σημειώσεων σεμιναρίων από τα Αγγλικά και τα Γερμανικά στα Ελληνικά.

Από το 1998 συμμετείχε σε διεθνές επίπεδο ως εισηγητής, οργανωτής και συντονιστής εκδηλώσεων, αξιολογητής και σύμβουλος για στελέχη όλων των βαθμίδων εταιρειών αιχμής, όπως την GM Europe, IBM EMEA and CEMA, Microsoft EMEA, Honeywell, PMI, Sony Europe, Unilever, Abbott, Lenovo, LiDL και ZIM. 

Από το 2006, λόγω της εμπειρίας  του σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, του ανατέθηκε ως Αρχιεκπαιδευτής (Master Trainer) να εκπαιδεύσει Διευθυντές στην σύγχρονη Διοίκηση και Ηγεσία και υλοποίησε επιτυχώς εργαστήρια ανάπτυξης Ηγετών (Train the Trainer) σε ανώτερα στελέχη πολυεθνικής εταιρείας στην Ευρώπη, την Ιορδανία, την Κορέα, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. 

Από το 2015 σε συνεργασία με την NAVISANA (www.navisana.com) ασχολείται εκτενέστερα και με την εργασιακή υγεία και ευεξία. Επίσης συνεργάζεται την τελευταία 10ετία με 2 διεθνής εταιρείες, την NGG Consulting (www.nggconsult.com) και την OTD (www.otd.uk.com) σε υλοποίηση καταρτίσεων ανάπτυξης προσωπικού παγκοσμίως.  

Πρόσφατα επέστρεψε από την Αγγλία, όπου πιστοποιήθηκε για την υλοποίηση νέων κύκλων κατάρτισης παγκόσμιου φορέα υλοποίησης καινοτόμων και σύγχρονων εργαστηρίων κατάρτισης ενηλίκων στα θέματα καθοδήγησης και δεξιοτήτων επαγγελματικών παρουσιάσεων (Accelerated training).

Ο βασικός του σκοπός είναι να εμπνέει, να παρακινεί, να εμψυχώνει και να ενθαρρύνει τα άτομα και τις οργανώσεις να αλλάξουν, ώστε να βελτιώνεται τελικώς η εταιρική αλλά και η ατομική απόδοση και αποτελεσματικότητα.