ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Καταρτίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Η ανάπτυξη προσωπικού περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη κατάρτιση  του προσωπικού αναλόγως της θέσης εργασίας, που απαντά όμως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού σε σχέση με το προσωπικό της, ώστε να είναι τελικώς δυνατή η αξιολόγηση και ο εντοπισμός των περιοχών βελτίωσης του.

Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνονται υπόψη πτυχές της οργανωτικής ανάπτυξης και οι ανάγκες των διαφόρων ομάδων που συμμετέχουν.

Η ανάπτυξη προσωπικού,  μέσω των καταρτίσεων μας, έχουν σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στις ομάδες και στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται με επιτυχία και αποτελεσματικά τους  στόχους τους και να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και κίνητρα.

Πυλώνες κατάρτισης της Ακαδημίας

Στην διάθεσή των ενδιαφερομένων εταιρειών είναι οι καταρτίσεις που περιλαμβάνονται στους επτά (7) πυλώνες της Ακαδημίας, ώστε να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει στην εξέλιξη και ανάπτυξη του προσωπικού τους και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους:

Ανθρώπινες δεξιότητες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ