Τι είναι η εταιρική κουλτούρα και πως δημιουργείται

27 Οκτωβρίου, 2023
xAkaΔimia

Η Εταιρική Κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, εν συντομία θα μπορούσε να περιγραφεί με την πρόταση «πώς γίνονται τα πράγματα εδώ!». 

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη συνοχής, αρμονίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μελλοντικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Σαν ένα σύστημα κοινών αξιών -πιστεύω και σημασιών- η Εταιρική Κουλτούρα προσδιορίζει έντονα τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων. Προσδιορίζει το τι είναι σωστό και τι λάθος. Τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο, τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο. Τι είναι και τι δεν είναι προτεραιότητα. Προσδιορίζει δηλαδή το πώς σκέπτονται και συμπεριφέρονται τα στελέχη, οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την ποιότητα, τις καινοτομίες, την οργάνωση, την διοίκηση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνεργασία.

Ορισμός 

Με τον όρο κουλτούρα νοείται ένα σύστημα κοινών:

 1. Αξιών, 
 2. Πιστεύω, 
 3. Εννοιών,
 4. Παραδοχών,
 5. Συμβόλων 
 6. Εθίμων 
 7. Κανόνων (τυπικών και άτυπων) 
 8. Προτύπων 

που προσδιορίζουν το πώς σκέφτονται και το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι ως προς τους Πελάτες, τους Μετόχους, τους Ανταγωνιστές, τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες, την Ποιότητα, τις Καινοτομίες, την Οργάνωση, την Διοίκηση, τις Ανθρώπινες Σχέσεις και τη Συνεργασία, τους Συναδέλφους, τους Προϊσταμένους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Επιχείρηση, το Περιβάλλον και τις σχέσεις της με αυτό.

Η Εταιρική Κουλτούρα εκφράζεται για παράδειγμα από το πώς ντύνονται οι άνθρωποι, πως επικοινωνούν μεταξύ τους, πως απαντούν στο τηλέφωνο, πώς είναι διαμορφωμένα τα γραφεία, πόσο έμφαση δίνεται στη καθαριότητα, ποιοι μπαίνουν πρώτα στο ασανσέρ και πολλά άλλα.

Ο Καθηγητής Edgar Henry Schein διαχωρίζει την Εταιρική Κουλτούρα σε τρία επίπεδα. 

 • Στο επιφανειακό επίπεδο η κουλτούρα διαφαίνεται μέσω εμφανών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών, όπως ο κώδικας ντυσίματος, η εταιρική δομή, η εταιρική πολιτική, διαδικασίες, προγράμματα και νοοτροπίες. 
 • Στο μέσο επίπεδο η κουλτούρα εκδηλώνεται μέσω ιδεών και αξιών, ενώ 
 • στο βαθύτερο επίπεδο μέσω συμπερασμάτων, αυτοματοποιημένων αντιδράσεων και εγκαθιδρυμένων απόψεων.

Παραδείγματα

 • Για παράδειγμα η κουλτούρα της Ιαπωνικής εταιρείας Toyota, είναι γνωστή ως  «Toyota Way» και εκφράζει τους τρόπους που εφαρμόζονται οι αξίες της καθημερινά από όλα τα μέλη της εταιρείας. Η κουλτούρα της συγκεκριμένης εταιρείας στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τη συνεχή βελτίωση και τον σεβασμό στον άνθρωπο. «Ολες οι αξίες και οι μέθοδοι που συνιστά η Toyota Way αντανακλούν τον επηρεασμό τους από αυτές τις δύο θεμελιώδεις αρχές», δήλωσε σε ένα συνέδριο ο αντιπρόεδρος της Toyota Europe και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Αθανασόπουλος αναλύοντας και άλλες αξίες της. Όπως είναι η πρόκληση, η λήψη στοιχείων και δεδομένων με στόχο τη λήψη των σωστών αποφάσεων και την ομαδικότητα. Ενδιαφέρον επίσης, έχει το στοιχείο ότι παρά τις πολιτισμικές διάφορες Ιαπωνίας – Δύσης αυτές, δεν στάθηκαν εμπόδιο στη μεταλαμπάδευση της Toyota Way σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Η εταιρική κουλτούρα που έχει αναπτύξει η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines, είναι από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας της. Αν και η βασική αποστολή της Southwest είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, η ύψιστη προτεραιότητα της είναι οι εργαζόμενοι. Η Southwest αναγνωρίζει ότι στον τομέα παροχής υπηρεσιών ικανοποιημένος εργαζόμενος σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης. Τι είδους εργαζόμενους αναζητεί και προσλαμβάνει η Southwest; Βασικά τους προσόντα πρέπει να είναι η αίσθηση του χιούμορ, η καλή διάθεση, η νοοτροπία εξυπηρέτησης, η διάθεση για σκληρή δουλειά, η ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων, η ευκολία στη συνεργασία με τους συναδέλφους και στην ομαδική δουλειά. Η Southwest δεν κοιτάει διπλώματα και ακαδημαϊκούς τίτλους. Άλλωστε δεν είναι και μεγάλο μυστικό ότι οι οποιεσδήποτε επιστημονικές γνώσεις είναι σχεδόν πάντα άσχετες με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένας μάνατζερ στην εξάσκηση των καθηκόντων του. Η εταιρεία δηλώνει ότι χρειάζεται προσωπικό που να τολμά να δοκιμάζει απελευθερωμένο από τον μπαμπούλα της επίπληξης, της αποδοκιμασίας, της απόλυσης. Και ο φόβος αυτός αρχίζει από τον αυταρχισμό του “αφεντικού” στην κορυφή και μπορεί να εξαλειφθεί μόνο από την κορυφή. Τα εκκεντρικά καμώματα του επικεφαλής της εταιρείας Herb Kelleher, οι μεταμφιέσεις του, η συνεχής παρουσία του στα αεροπλάνα και στα ιδιωτικά πάρτι και στα σπίτια των εργαζομένων της Southwest έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που εμπνέουν σεβασμό, θαυμασμό, αφοσίωση, όχι φόβο. Έτσι κατάφερε να δημιουργήσει μια ισχυρή κουλτούρα με βασικά στοιχεία την ευχάριστη – διασκεδαστική ατμόσφαιρα, που οδήγησε να διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον και κλίμα όπου οι άνθρωποί της επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις, αισθανόμενοι ταυτόχρονα οι ίδιοι υψηλή ικανοποίηση και αφοσίωση  και δέσμευση.