ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η αλλαγή χρειάζεται προβληματισμό και αυτό σε ομαδικό επίπεδο και με συνεργασία. Ο αναστοχασμός χρειάζεται ερεθίσματα και εμείς μπορούμε να σας διευκολύνουμε σε αυτό μέσω του συντονισμού ενός εργαστηρίου ιδεοθύελλας και συντονισμό της διαδικασίας της σχεδιαστικής σκέψης.

Θέλετε να προωθήσετε τη βιώσιμη και δημιουργική σκέψη και δεν έχετε συγκεκριμένες ιδέες για το «Πώς»  και θέλετε να εμπνευστείτε πρώτα;

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, αναπτύσσουμε τη σωστή προσέγγιση για εσάς και προάγουμε την δημιουργική και σχεδιαστική σκέψη των συμμετεχόντων.
Σε αυτή την διαδικασία θα σας συνοδεύουμε και όπου απαιτείται θα σας καθοδηγούμε, ώστε να παράγετε τις ιδέες που θέλετε για να καταλήξετε στην υλοποίηση της στρατηγικής σας ή της επίλυσης του θέματος που σας απασχολεί, μέσω ενός εργαστηρίου brainstorming, mind mapping και sketching ideas  που μπορούμε να συντονίσουμε για σας.

Από την πλευρά μας μπορούμε να παρέχουμε τον συντονισμό αυτών των εργαστηρίων για όλες τις ομάδες της επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνήστε μαζί μας.