Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, κλειδί για την επιτυχία τους

27 Οκτωβρίου, 2023
xAkaΔimia

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σήμερα η πιο σημαντική στρατηγική πρόκληση που πρέπει να λάβουν υπόψιν οι επιχειρήσεις αν θέλουν να παραμείνουν κερδοφόρες και στο μέλλον. Τα Social media, το cloud, τα big data και analytics, η τεχνίτη νοημοσύνη, οι νέες υψηλές ταχύτητες των δικτύων και η ευκολία εύρεσης πληροφοριών ήδη αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αγοραστική συνήθεια των πελατών. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού η επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας θα ενταθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Συμπερασματικά λοιπόν οι εταιρείες που θα αψηφήσουν αυτή την επερχόμενη πραγματικότητα θα απωλέσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και τελικά θα κινδυνεύσουν με απαξίωση, χάνοντας τη θέση τους από οποιαδήποτε αγορά και αν δραστηριοποιούνται. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα και να ενσωματώσουν τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή θα μπορέσουν όχι μόνο να απλοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους, αλλά και να κεφαλαιοποιήσουν τις αλλαγές αυτές με αύξηση του πελατολογίου τους και των κερδών τους.

Ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφέρω τις νέες προκλήσεις που επιφέρει η νέα αυτή τεχνολογική πραγματικότητα στις επιχειρήσεις: 

  • Η πρόκληση για εντατικοποίηση της πελατοκεντρικής προσέγγισης και αύξηση της εμπειρίας και ικανοποίησης του πελάτη, ώστε η εμπειρία πελάτη να καταστεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάγκη που αντιμετωπίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο σχεδιασμός, μέτρηση και αύξηση της εμπειρίας του πελάτη.
  • Η πρόκληση αμεσότητας στην επικοινωνία με πελάτες αλλά και συνεργάτες μέσω παντός καναλιού (Omni channel). Σε αυτό το σημείο επιτυγχάνεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση μίγματος φυσικών, ηλεκτρονικών, ιδιόκτητων, εκ μέρους τρίτου, αλλά και νέων καναλιών.
  • Η πρόκληση του όγκου δεδομένων και αξιοποίηση αυτών από τις διάφορες πηγές δεδομένων και υποδομών (hardware), ώστε να λαμβάνονται γρήγορα καθοριστικές αποφάσεις για την εμπορική πολιτική της εταιρείας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιορισμούς στην ασφάλεια διακίνησης ευαίσθητων δεδομένων και τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντική είναι

  • H πρόκληση των οργανωτικών αλλαγών των επιχειρήσεων και των αναγκαίων προσαρμογών στα τμήματα του Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώστε να αλλάξει η οργανωσιακή κουλτούρα απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό και να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα απέναντι στις επερχόμενες αλλαγές. 

Οι επιχειρήσεις για  να ανταπεξέλθουν στις επικείμενες αλλαγές θα κληθούν να προχωρήσουν σε εξέταση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής και πολύ πιθανό να κληθούν σε πιθανό μετασχηματισμό αυτής και πιθανώς και σε αλλαγές κάποιων θέσεων εργασίας και των ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων. Η προτεραιότητα που θα προκύψει σε αυτήν την περίπτωση για τις επιχειρήσεις θα είναι η στοχευμένη και οργανωμένη διαχείριση αυτών των αλλαγών με ενημέρωση, εκπαίδευση και προετοιμασία όλου του ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να αποδεχτούν και να αφομοιώσουν αυτές τις αλλαγές και τελικά να τις υποστηρίζουν στο μέλλον. 

Θα μπορούσαμε στην σημερινή εποχή να πούμε, ότι όποιος σκέπτεται και πράττει ψηφιακά δεν εφησυχάζει ποτέ. Και όποιος δεν εφησυχάζει, βρίσκει δημιουργικούς τρόπους να πρωτοπορεί και να χαράζει καινοτόμους τρόπους προσέλκυσης νέων πελατών και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του. Ποια όμως είναι και τα επιπλέον παράπλευρα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η μετάβαση μίας επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή με τον αναγκαίο μετασχηματισμό της; 

Η υιοθέτηση αυτής της νέας κουλτούρας μέσω των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εταιρεία τόσο με την προσέλκυση νέων πελατών αλλά και με τον νέο, πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας των συνεργατών της. 

Σταδιακά μέσω της σωστής ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού θα αλλάξει τελικά και η αντίληψη των συνεργατών της, που πιθανώς να αντιστέκονται στα νέα δεδομένα και στις επικείμενες αλλαγές, ώστε τελικώς να την οικειοποιηθούν και να την εφαρμόζουν επ’ έργω για το κοινό όραμα και την επιτυχία της εταιρείας ή οργανισμού για τον οποίο εργάζονται. Διότι:

  • Η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού θα καταστήσει αναπόφευκτα τις επιχειρήσεις πιο ευέλικτες. Η ευελιξία με τη σειρά της είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό όσων μπορούν να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών ή για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών κατά περίπτωση, μια επιχείρηση που έχει υιοθετήσει ψηφιακές  τεχνολογίες αιχμής μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε ό,τι και αν της ζητηθεί.
  • Με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και την υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες, τα τμήματα της εταιρείας θα μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους, καθιστώντας την λήψη αποφάσεων αλλά και την υλοποίηση τους ευκολότερη και γρηγορότερη. Με τη δυνατότητα για διαμοιρασμό και επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, η αποδοτικότητα αυξάνεται ενώ και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες αναβαθμίζεται σημαντικά. Τα όποια προβλήματα προκύπτουν λύνονται άμεσα, με τρόπο που συναντά ή ακόμα και ξεπερνά τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Η απαίτηση για νέα ψηφιακά εργαλεία και η ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες εταιρικές δομές, οδηγεί παράλληλα και στην ανανέωση του εργατικού δυναμικού – μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Μεταφορικά, όταν οι εργαζόμενοι εκπαιδευτούν και υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες. Κυριολεκτικά, όταν οδηγήσει στην πρόσληψη νέων εργαζόμενων με υψηλή εξειδίκευση. Και στις δύο περιπτώσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει μαζί του έναν αέρα ανανέωσης στην εταιρική κουλτούρα. Και η ανανέωση είναι το Α και το Ω για κάθε εταιρεία που θέλει να παραμένει «ζωντανή», αποπνέοντας δυναμισμό στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Συνοψίζοντας μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης να ξεβολεύει και να βγάζει από την ζώνη άνεσης την ίδια την εταιρεία αλλά και το προσωπικό της, εντούτοις η επιτυχία βρίσκεται στην ζώνη αλλαγών, όπου βρίσκεται και η ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που αποτελεί στην σημερινή ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή εποχή το μόνο σίγουρο μονοπάτι για την μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων.