Οι διαφορετικοί τύποι μάθησης σύμφωνα με την θεωρία της «πολλαπλής νοημοσύνης» 

27 Οκτωβρίου, 2023
xAkaΔimia

Σύμφωνα με τη θεωρία της «πολλαπλής νοημοσύνης» του Howard Gardner, οι μαθητές έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα. Οι προτιμήσεις αυτές δεν είναι σταθερές. Η ανταπόκριση μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάθεση τους και το μαθησιακό πλαίσιο που βιώνουν και είναι πιθανό να έχουν 3 ή 4 προτιμήσεις. 

Οι μαθησιακοί τύποι του Gardner τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό των μαθημάτων επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

Οπτικοί και Χωρικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Έχεις πολύ καλή οπτική ανάκληση μνήμης και ικανότητα να θυμάσαι σκηνές, αντικείμενα ή πρόσωπα για πολλά χρόνια. Σου αρέσει να παρουσιάζεις πληροφορίες αποτυπωμένες οπτικά, χρησιμοποιώντας πληροφορίες και εργαλεία όπως χάρτες, φωτογραφίες, εικόνες, εμφάνιση λέξεων «κλειδιά», μνημονική και εννοιολογική χαρτογράφηση. Σε ένα μάθημα επιχειρηματικότητας είναι πιθανό να ανταποκριθείς καλύτερα σε οπτικά ερεθίσματα και αναπαραστάσεις, σε βίντεο, φωτογραφίες και ταινίες και στη χρήση των χρωμάτων.

Μουσικοί τύποι εκπαιδευόμενου

 Έχεις πολύ καλή ακουστική ανάκληση και ικανότητα να δοκιμάζεις ή να αναπαράγεις καταστάσεις «ακούγοντας» να παίζονται μέσα στο κεφάλι σου. Αντιδράς καλά σε μια ποικιλία ήχων που περιλαμβάνουν ήχους από το περιβάλλον, μουσικές και ανθρώπινη φωνή. Απολαμβάνεις τα αποτελέσματα των ήχων, των αφηγήσεων στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην επιχειρηματικότητα

Αισθησιοκινητικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου με πολύ διαφορετικούς και εξειδικευμένους τρόπους. Θα μάθεις καλύτερα κάνοντας, διότι η φυσική κίνηση θα βοηθά τη μνήμη. Πολλοί μαθητές είναι κιναισθητικοί τύποι εκπαιδευόμενου και αντιδρούν καλύτερα σε διαδραστικές εκθέσεις, και σε ευκαιρίες να αγγίξουν, να αισθανθούν, να αγγίξουν και να χειριστούν, να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές και να κάνουν πράγματα. Μπορεί να είσαι αεικίνητος και να σου αρέσει να κινείσαι κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

  Διαπροσωπικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Είσαι ικανός να καταλαβαίνεις και να δουλεύεις με άλλους. Αντιδράς γρήγορα σε αλλαγές στη διάθεση και προσαρμόζεις αντίστοιχα τη συμπεριφορά σου. Απολαμβάνεις συζητήσεις και την εργασία σε ομάδες. Είσαι καλός στο να δίνεις και να λαμβάνεις ανατροφοδότηση. Είναι πολύ πιθανό να αντιδράς σωστά σε συζητήσεις και ομαδικές δραστηριότητες στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην επιχειρηματικότητα

Ενδοπροσωπικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Είσαι τύπος που αυτοκινητοποιείσαι και έχεις υψηλό βαθμό αυτογνωσίας. Σου αρέσει να αφιερώνεις χρόνο για ήσυχους και ήρεμους στοχασμούς και επίσης σου αρέσει να έχεις ευκαιρίες να αναπτύσσεις και να εκφράζεις τις σκέψεις σου. Σου αρέσει να ξοδεύεις χρόνο μόνος σε ένα μουσείο, βιβλιοθήκη ή αρχείο, ερευνώντας, κάνοντας σκέψεις και αναλογιζόμενος την εμπειρία, προτού μιλήσεις για αυτή σε άλλους. 

Γλωσσικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Είσαι ευαίσθητος με τη σημασία των λέξεων, την ερμηνεία τους, τους ήχους, το ρυθμό και τη διακύμανση του τόνου της φωνής, καθώς και με την ικανότητα που έχουν να αλλάζουν τη διάθεση, να πείθουν ή να μεταφέρουν πληροφορίες. Πολλές από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε θέματα επιχειρηματικότητας επικαλούνται αυτόν τον τύπο μαθησιακής νοημοσύνης που μπορεί να διαθέτεις. 

Μαθηματικοί και Λογικοί τύποι Εκπαιδευόμενου: Είσαι ο τύπος που λύνει προβλήματα και μπορείς να «κατασκευάζεις» μη λεκτικές λύσεις. Βλέπεις άνετα γύρω σου «πρότυπα», «υποδείγματα» και «σχέσεις». Σου αρέσει η πληροφορία να χαρακτηρίζεται από λογική σειρά και αλληλουχία και να φτιάχνει δυνατές συνδέσεις μεταξύ των ιδεών και των σκέψεων. Σε μια έκθεση για παράδειγμα, αντιδράς καλύτερα σε μια λογική πρόοδο μέσα από ένα σετ θεμάτων και ιδεών που τίθενται μπροστά σου. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός τύπος στον οποίο ανήκεις, αντιδρά καλύτερα στις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και πρακτικές.

  Φυσιοκρατικοί τύποι εκπαιδευόμενου: Απολαμβάνεις το να βρίσκεσαι έξω και να δίνεις προσοχή σε πρότυπα, ρυθμούς και στοιχεία της φύσης. Έχεις πολύ δυνατή την αίσθηση του δικαίου και θέλεις να λαμβάνεις υπόψη σου την επίδραση των ενεργειών σου στους γύρω σου. Σε ένα μάθημα επιχειρηματικότητας απολαμβάνεις τους χρόνους που είναι γεμάτοι με «φυσικό φως», και εκτιμάς ιδιαίτερα την ευκαιρία να ξοδεύεις χρόνο, σε επισκέψεις και δραστηριότητες «εκτός» κτηρίων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε φυσικούς χώρους.

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας οπτικής η οποία αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη αντίληψη για τη μάθηση αλλά και τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην υιοθέτηση μιας ανοιχτής αντίληψης για τη μάθηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης ο εκπαιδευόμενος νιώθει ότι έχει περισσότερη ευθύνη για τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ παίρνει και σημαντικές αποφάσεις για το τι ακριβώς θα μάθει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα το μάθει. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εντοπίσει και να αντλήσει το νόημα κατά τη διεργασία της μάθησης. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευόμενος αρχίζει να συνειδητοποιεί γιατί μαθαίνει αυτές τις έννοιες και πώς θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που λαμβάνει, ώστε να ερμηνεύσει τις γνώσεις και πληροφορίες και όχι απλά να τις αποστηθίσει και να τις απομνημονεύσει. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται και κατανοεί διαφορετικά την πραγματικότητα. Βλέπει τον κόσμο διαφορετικά, βλέποντας πράγματα που αδυνατούσε να δει πριν. 

Η αντίληψη αυτή καλείται και «προσωπική νοηματοδότηση». Μέσα από αυτή την ανοικτή αντίληψη της μάθησης για την επιχειρηματικότητα γίνεται κατανοητό ότι η εκπαίδευση και διδασκαλία ενισχύει, υποστηρίζει, βοηθά, κεντρίζει, ορίζει, συνθέτει, ερμηνεύει, αντανακλά, τεκμηριώνει, αποδεικνύει, τη μαθησιακή διεργασία. Αποτελεί το μέσο όχι το σκοπό (Barr & Tag 1995).

Η τήρηση αυτών των αρχών δίνει στη μαθησιακή διαδικασία ένα χαρακτήρα μεταγνωστικό .