ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Παρακάτω γίνεται μία σύντομη αναφορά στις μονοήμερες καταρτίσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε στις Ανθρώπινες δεξιότητες:


●   Αύξηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις
●   Αύξηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (επαγγελματική αλληλογραφία)
●   Αύξηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (επαγγελματικές παρουσιάσεις)
●   Αύξηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαχείριση διενέξεων και προστριβών
●   Αύξηση αυτοπεποίθησης και προσωπικότητας
●   Διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων
●   Διαδικασίες λήψης αποφάσεων
●   Διαδικασίες δημιουργικής σκέψης
●   Δημιουργικότητα και καινοτομία για βελτίωση της επιχειρηματικότητας
●   Οργάνωση χρόνου και προτεραιότητες
●   Διαχείριση πίεσης και σημαντικότητας
●   Δημιουργία πνεύματος ομάδας και συνεργασιμότητας
●   Επικοινωνία και ομαδικότητα
●   Στοχοθέτηση και υλοποίηση οράματος
●   Διαχείριση έργου και αποδοτικότητας
●   Διαδικασία ανατροφοδότησης και καθοδήγησης
●   Βασικές αρχές Διαπραγμάτευσης
●   Βασικές αρχές Επιρροής και πειθούς
●   Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση στον χώρο εργασίας
●   Δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και συνεργασίας
●   Τεχνολογία, ψηφιοποίηση και μετασχηματισμός
●   Ανοιχτή κουλτούρα OPEN, συνεργασία και βόλτες GEMBA
●   Ευέλικτη εργασία, συνεργασία και ευέλικτες ομάδες (Agile και scrum)

Οι παραπάνω καταρτίσεις μπορούν να συνδυαστούν ή να διαμορφωθούν τόσο θεματικά όσο και χρονικά ώστε μεσα στα πλαίσια των αναγκών σας να διαμορφωθούν για την ανάπτυξη του προσωπικού σας αναλόγως του μείγματος του ακροατηρίου και των χρονικό περιορισμό για την υλοποίηση μίας κατάρτισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.