ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Προφανώς, η εκπαίδευση, από τη φύση της, δεν μπορεί να αλλάξει στάσεις και συνήθειες. Η καθοδηγητική συμβουλευτική (coaching) είναι αυτό που βοηθά στην αλλαγή και στην οικοδόμηση νέων στάσεων και συνηθειών που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τις επιθυμητές αλλαγές, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την επίτευξη των στόχων μας. Μέσω λοιπόν της καθοδήγησης (coaching) ή της διευκόλυνσης ανάπτυξης (growth facilitation), αξιοποιούμε και ενισχύουμε τα δυνατά σημεία μας και τις στάσεις και συνήθειες που μας εξυπηρετούν, ξεπερνούμε εμπόδια, βρίσκουμε εκείνους τους τρόπους υλοποίησης και εφαρμογής που μας ταιριάζουνε καλύτερα, εξελισσόμαστε και τελικά επιτυγχάνετε η ενδυνάμωσή μας (empowerment). Σχετικές έρευνες αποδεικνύουν και ποσοτικά ότι η εκπαίδευση που συνδυάζεται με καθοδήγηση έχει πολλαπλάσια θετικό αποτέλεσμα. 

Συνεπώς, η καθοδήγηση (coaching) και η διευκόλυνση ανάπτυξης (growth facilitation), αναδεικνύονται σε σημαντικές διαδικασίες για την επίτευξη της ανάπτυξη και εξέλιξης των ανθρώπων, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υιοθέτηση των απαραίτητων στάσεων και συνηθειών που υποστηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή των νέων γνώσεων και ικανοτήτων.

Από την πλευρά μας παρέχουμε συμβουλευτικές συνεδρίες καθοδήγησης του προσωπικού σας για αύξηση και βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας ή εναν κύκλο ενδυνάμωσης για το προσωπικό σας όλων των ιεραρχικών επιπέδων σας.

Δείτε το Ταξίδι μας στην Ανάπτυξη και Βελτίωση των Ανθρώπων μέσω  του Coaching. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.