ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στις καταρτίσεις στις πωλήσεις που προσφέρουμε επιδιώκουμε να εμβαθύνουμε και να μεθοδεύσουμε την κατανόηση των συμμετεχόντων για τις επαγγελματικές πωλήσεις εστιασμένες στην κατανόηση και ικανοποίηση του πελάτη. Στις καταρτίσεις μας αυτές που είναι διαδραστικές και με παιχνίδια ρόλων σε μελέτες περιπτώσεων αναπτύσσουμε μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης αναγκών, συλλογιστικής και τεχνικές ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης μέσω της εστιασμένης επικοινωνίας με τον πελάτη και την δυνατότητα σχεδιασμού επαγγελματικών παρουσιάσεων. Με το πέρας της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν τους πελάτες τους πιο στοχευμένα και μέσω εστιασμένης ενεργητικής ακρόασης να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους με πιο βιώσιμο τρόπο.

Δείτε το Ταξίδι στην Αριστεία των Πωλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.