Η δύναμη της πειθούς και του επηρεασμού ως γνώρισμα της Ηγεσίας

20 Μαρτίου, 2024
xAkaΔimia

Εισαγωγή:

«Λένε ότι ο καλός καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται και προφανώς ο Οδυσσέας πρέπει να διακρινόταν για τα ηγετικά του χαρίσματα αφού μαζί με το πλήρωμά του πάλευε επί 10 χρόνια λυσσασμένες θάλασσες για να φτάσει τελικά στον προορισμό του, την Ιθάκη. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καλός «μάνατζερ» (επιστάτης, διοικητής, καπετάνιος κ.λπ.) είναι αυτός που κατορθώνει να οδηγήσει το πλοίο στον προορισμό του σε λιγότερο χρόνο και με ευχαριστημένους ναύτες. Αντίθετα, κακός «μάνατζερ» είναι αυτός που οδηγεί το πλοίο στον ίδιο προορισμό σε περισσότερο χρόνο και με δυσαρεστημένους ναύτες».

Ως ηγεσία θα μπορούσε συνεπώς να ορισθεί η διαδικασία επηρεασμού των στάσεων και της συμπεριφοράς μιας (μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης) ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. 

Συχνά «χάρισμα» θεωρείται η ικανότητα του ηγέτη να πείθει ότι ο προορισμός, ο στόχος δηλαδή της προσπάθειας, είναι ο καλύτερος για την επιχείρησή του χωρίς να έχει κατορθώσει να προβλέψει αν πράγματι ο στόχος αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός. Όμως «χάρισμα» για έναν ηγέτη δεν είναι μόνο η ικανότητα της πειθούς, αλλά και η ικανότητα της μακροχρόνιας παρακίνησης του προσωπικού του με την δέσμευσή του στην υλοποίηση του στόχου προς τον οποίο προσανατολίζει την επιχείρησή του με πειθώ και με αποτελεσματικότητα. 

Κατά τον Ξενοφώντα ένα βασικό εφόδιο που πρέπει να έχει ο Ηγέτης είναι να επιδρά στην ψυχή των ανδρών του και να τους πείθει ώστε να υπακούουν πρόθυμα. Έτσι, για τους Koontz & O’Donnell (1983) η ηγεσία «θεωρείται ως επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία επηρεασμού των ατόμων ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων».

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα στην ανθρωπότητα είναι η ικανότητα να επηρεάζουμε τη συμπεριφορά του εαυτού μας και των άλλων. Ειδικότερα στο χώρο εργασίας, όπου οι επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, όπου η παγκοσμιοποίηση έχει μεταβάλει τον τρόπο σκέψης των δομών και της οργάνωσης σε ένα άλλο επίπεδο, όπου η ταχύτητα των αλλαγών μεταφέρει όλο και περισσότερη πίεση στο άτομο να πετύχει τα αποτελέσματα και όπου καλούμαστε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, ο επηρεασμός του προσωπικού έχει γίνει κομβική δεξιότητα για τους διευθυντές και προϊσταμένους που καλούνται να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα, σε λιγότερο χρόνο και με πρόθυμο και ευχαριστημένο προσωπικό.    

Περιγραφή:

Η παρούσα επιμόρφωση είναι εστιασμένη στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων μέσω της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της πειθούς και του επηρεασμού που καλείται να επιδείξει ο ηγέτης, ηγούμενος της ομάδας του. 

Σκοπός της παρούσας επιμόρφωσης είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν την ύψιστη σημασία της επιρροής τόσο της δικιάς τους, όσο και της συμπεριφοράς των άλλων, ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσματα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή πιο άμεσα αλλά και με θετικότητα και ικανοποίηση όλων των πλευρών. 

Κατά την έναρξη της κατάρτισης θα διερευνηθεί η διαφορά μεταξύ της πειθούς και της επιρροής και θα εξεταστούν περιπτώσεις  πού και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. 

Μέσω βιωματικών ασκήσεων θα παρουσιαστούν τρόποι βελτίωσης της δύναμης της επιρροής σφαιρικά, σε όλα τα επίπεδα (επαγγελματικό και κοινωνικό) και προς όλους τους εμπλεκομένους (προϊσταμένους, συνεργάτες, υφιστάμενους, πελάτες, φίλους και τα μέλη της οικογένειας). Επιπλέον θα εξεταστεί η επιρροή των άλλων χωρίς αρμοδιότητα και εξουσία μέσω της Αξιοπιστίας και Ακεραιότητας, που αποτελούν και αυτά χαρίσματα Ηγετών.

Περιεχόμενα:

Σε αυτή την ιδιαιτέρως δυναμική διαδικασία μέσω ασκήσεων και σπουδής περιπτώσεων το πρόγραμμα αυτής της 2ημερης κατάρτισης θα περιλαμβάνει:

 • Τι είναι και η διαφορά μεταξύ της πειθούς και της επιρροής.
 • 6 πηγές της πειθούς, όπως ορίζεται από τον Robert Cialdini και οι πηγές της πειθούς στο περιβάλλον εργασίας σας.
 • Αποτελεσματικός προσανατολισμός και απόδοση του στόχο για επηρεασμό των συμμετεχόντων στην υλοποίηση.
 • Πώς να χρησιμοποιείτε την επικοινωνία, την οικοδόμηση κατάλληλης ατμόσφαιρας, την αξιοπιστία και την αμοιβαιότητα για αποτελεσματικό επηρεασμό. 
 • Η πειθώ του λόγου, η ρητορική και ο διάλογος ως στοιχεία της Ηγεσίας 
 • Το πειστικό στίγμα και η γλώσσα του σώματος του Ηγέτη
 • 7 συμπεριφορές Ηγετών με δύναμη πειθούς
 • Τρόποι και μέσα πειθούς και πως θα πείσω το προσωπικό που ηγούμαι
 • Ελιγμοί στον εργασιακό χώρο και η δύναμη της πειθούς 
 • Ανάλυση παραγόντων και δεδομένων στόχου και έργου για καθορισμό της καλύτερης στρατηγικής επηρεασμού.
 • Πως θα αναπτύξετε ισχυρή επικοινωνιακή πειθώ και επιρροή και πως έτσι θα επιβάλλεστε στην ομάδας με θετικότητα.

Στόχος είναι στο τέλος του βιωματικού αυτού προτεινόμενου εργαστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να απελευθερώσουν το ανθρώπινο και κοινωνικό τους δυναμικό της επιρροής για να πετυχαίνουν πιο βιώσιμα, μακροπρόθεσμα και ταχύτερα αποτελέσματα στην εργασία τους και στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σε συνέχεια της παραπάνω προτεινόμενης 2ήμερης επιμόρφωσης θα μπορούσε να υλοποιηθεί Μονοήμερη κατάρτιση με τίτλο «Πώς να επηρεάσετε τα μέλη της ομάδας σας γνωρίζοντας το DiSC προφίλ τους».