ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

H Εξυπηρέτηση πελατών και η εμπειρία πελάτη αφορά στην τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουνε τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελάτων και οι σύμβουλοι στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία μιας μοναδικής και διαφοροποιημένης εμπειρίας.

  • Στην Εξυπηρέτηση των πελατών για αύξηση της εμπειρίας είναι πολύ σημαντική η γνώση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και χρήση αυτών στην επικοινωνία με τον πελάτη με κάθε τρόπο και μέσο (προφορικά, τηλεφωνικά και γραπτά) για την αύξηση της εμπειρίας και της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Επιπλέον είναι σημαντική από όλους η κατανόηση της πελατοκεντρικότητας και η εστίαση στην ανώτερη εμπειρία πελάτη κατά την επικοινωνία με τον πελάτη με ταυτόχρονη αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και εργαλείων για αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Τέλος η κατανόηση των διαφορών στην εξυπηρέτηση πελατών σήμερα και στην ψηφιακή εποχή και πως η τεχνολογία βοηθάει στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη (αλλαγές στο μέλλον μέσα από έργα ψηφιοποίησης και τεχνολογίας και την χρήση των συγχρόνων αυτών εργαλείων και ψηφιακή εξυπηρέτηση) και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού είναι ένας σημαντικός τομέας στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού που θα πρέπει να απασχολήσει τις επιχειρήσεις σήμερα ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν άριστη επικοινωνία με τους πελάστες, ώστε να αυξηθεί η ικανοποίησης τους και να έχουν μία μοναδική εμπειρία.

Από την πλευρά μας στόχος είναι να σας υποστηρίξουμε να μετατρέψετε με βιώσιμο τρόπο τους εργαζόμενους και τους πελάτες σας σε υποστηρικτές του brand σας — δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους.

Διαλέξτε από τις καταρτίσεις  που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.