ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των διοικητικών στελεχών προάγει τις Δεξιότητες Ηγεσίας και είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική ενότητα της ανάπτυξης προσωπικού, που απευθύνεται στα διοικητικά στελέχη όλων των βαθμίδων.

Κάποια στελέχη των επιχειρήσεων προάγονται και αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και αυτομάτως ηγετικό ρόλο.
Τα καθήκοντα σημαντικά και οι απαιτήσεις πολλές. Δεν είναι όμως όλοι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην νέα αυτή πρόκληση, αφού πιθανώς δεν έχουν την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση. Σίγουρα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα πιο άμεσα και αποτελεσματικότερα, εάν είχαν λάβει προηγουμένως κατάλληλη κατάρτιση διοίκησης και ηγεσίας.
Σε αυτό το σημείο έρχεται η Ακαδημία να καλύψει το κενό και να βοηθήσει τα στελέχη να ανταπεξέλθουν προσφέροντας στοχευμένα έναν κύκλο κατάρτισης Διοίκησης και Ηγεσίας. Στις καταρτίσεις μας οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την αποτελεσματική Ηγεσία και αναπτύσσουν σταδιακά το δικό τους ηγετικό στυλ προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προσωπικού τους και στις ανάγκες της εποχής. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία ηγεσίας που θα γνωρίσουν, θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στα καθημερινά τους καθήκοντα διοίκησης και ηγεσίας, ώστε να δημιουργήσουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές ομάδες εργασίας.

Διαλέξτε από τον πίνακα καταρτίσεων αυτές που καλύπτουν τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.