Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Επιχειρηματική Σκέψη για Επιχειρηματικές Επιτυχίες

8 Απριλίου, 2024
xAkadimia

Στην αρχή του 21ου αιώνα, διανύουμε μια νέα εποχή όπου οι παραδοσιακοί τρόποι απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως το κεφάλαιο, η γη, οι πρώτες ύλες και η τεχνολογία δεν αποτελούν τους μόνους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας για ένα φορέα ή μια επιχείρηση. 

Αντίθετα, στην κοινωνία της γνώσης, το μέλλον και η επιτυχία των εταιρειών εξαρτάται από τη δυνατότητά τους να μετατρέψουν το πιο πολύτιμο αγαθό τους, το Διανοητικό Κεφάλαιο, δηλαδή τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποί της, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τα κριτήρια της επιχειρησιακής επιτυχίας αλλάζουν ραγδαία, αλλάζοντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον και παράλληλα δημιουργώντας την απαίτηση συνεχούς ευελιξίας και προσαρμοστικότητας από τις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση του διανοητικού κεφαλαίου τους. Κατά συνέπεια, στη δεκαετία του ’60 και τη δεκαετία του ’70 τα κριτήρια επιτυχίας καθορίστηκαν με βάση την παραγωγική αποδοτικότητα, στις δεκαετίες του ‘80 και ‘90 άλλαξαν σε διαχείριση ποιότητας, ενώ σήμερα έχουν αντικατασταθεί από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη γνώση. 

Επομένως, η βέλτιστη εκμετάλλευση γενικότερα του διανοητικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης και η δυνατότητα να είναι συνεχώς δημιουργικό και καινοτόμο εμφανίζονται σαν το νέο πεδίο μάχης και η μεγάλη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις όχι μόνο πρέπει να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τη δημιουργικότητα και την ικανότητα του προσωπικού και των ανθρώπων τους για καινοτομία, αλλά και να κατανείμουν μηχανισμούς και διαδικασίες που διασφαλίζουν το μετασχηματισμό της ατομικής δημιουργικότητας σε ένα συλλογικό προτέρημα. Αυτό το πλεονέκτημα γνώσης της επιχείρησης αποτελεί το μόνο διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Είναι επομένως ουσιαστικό για τους σύγχρονους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν συστηματικούς και μεθοδικούς μηχανισμούς για να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των υπαλλήλων τους μέσα στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες τους. 

Αυτός ακριβώς είναι και ο γενικός στόχος της κατάρτισης «Δημιουργικότητα, Καινοτομία και επιχειρηματική σκέψη για επιχειρηματικές επιτυχίες» που προσφέρει η Ακαδημία. 

Να αναλυθούν, αναπτυχθούν και εξασκηθούν μεθοδολογίες για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο χώρο εργασίας και στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα κατανοήσετε τη δυναμική φύση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και θα μάθετε να ικανοποιείται τις απαιτήσεις της Δ&Κ στον εργασιακό σας χώρο. Μεταξύ άλλων, κατά την διάρκεια της κατάρτισης, θα εξεταστούν τεχνικές για τον τρόπο που καθορίζονται τα πλαίσια για το φιλτράρισμα και την εκτίμηση των υψηλής ποιότητας ιδεών, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό των αρνητικών στάσεων που εμποδίζουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (οργανωτικές και προσωπικές), την ενθάρρυνση ενός κλίματος δημιουργικότητας, τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού προσώπου, την εύρεση νέων ιδεών και τον τρόπο προσδιορισμού τους, όταν εμφανίζονται. 

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί την προσέγγιση της δικής σας επιχείρησης.

Leave a comment