Δημιουργικότητα, καινοτομία, και απόδοση αγοράς

27 Οκτωβρίου, 2023
xAkaΔimia

Η δημιουργικότητα μπορεί να οριστεί ως ο προσδιορισμός προβλήματος και η παραγωγή ιδέας ενώ η καινοτομία μπορεί να οριστεί ως η επιλογή, η ανάπτυξη και η εμπορευματοποίηση ιδέας.

Υπάρχουν άλλοι χρήσιμοι ορισμοί σε αυτόν τον τομέα, παραδείγματος χάριν, δημιουργικότητα μπορούν να οριστούν ως αποτελούμενοι από διάφορες ιδέες, διάφορες διαφορετικές ιδέες και διάφορες νέες ιδέες.

Υπάρχουν ευδιάκριτες διαδικασίες που ενισχύουν την παραγωγή προσδιορισμού και ιδέας προβλήματος και, ομοίως, τις ευδιάκριτες διαδικασίες που ενισχύουν την επιλογή, την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση ιδέας. Ενώ δεν υπάρχει καμία αλάνθαστη διαδρομή στην εμπορική επιτυχία, αυτές οι διαδικασίες βελτιώνουν την πιθανότητα τόσο οι καλές ιδέες θα παραχθούν και θα επιλεχτούν και ότι η επένδυση στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση εκείνων των ιδεών δεν θα σπαταληθεί.

Απόδοση δημιουργικότητας, καινοτομίας και αγοράς 

Στους ευρύτερους όρους, η στρατηγική είναι για την αύξηση. Οι ιθύνοντες ψάχνουν συνεχώς την αύξηση, στην πραγματικότητα, των απαριθμημένων εταιριών, απαίτηση μετόχων αυτό και στα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά.

Οι ιθύνοντες πρέπει επομένως να αποφασίσουν πώς να αυξηθούν. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα αύξησης και ένα από τα είναι το πρότυπο Ansoff, το οποίο είναι χρήσιμο για αυτό το επιχείρημα:

  • Διείσδυση στην αγορά – υπάρχοντα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές
  • Ανάπτυξη αγοράς – υπάρχοντα προϊόντα στις καινούργιες αγορές
  • Ανάπτυξη προϊόντος – νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές
  • Διαφοροποίηση – νέα προϊόντα στις καινούργιες αγορές.
  • Οι στρατηγικές προτείνουν ανωτέρω, τουλάχιστον, ότι:
    • Πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ των νέων προϊόντων και της απόδοσης αγοράς. Αυτό αποδεικνύεται σωστό (Tidd και λοιποί, 2005).
    • Η καινοτομία απαιτείται με συνέπεια η της οποίας στρατηγική επιλέγεται. Τα υπάρχοντα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές πρέπει με συνέπεια να βελτιώσουν το μίγμα τους δαπανών/απόδοσης που κτυπά από τους ανταγωνιστές και η καινοτομία απαιτείται για να βρει τις καινούργιες αγορές για τα υπάρχοντα προϊόντα. Είναι προφανέστερο ότι η καινοτομία απαιτείται όταν συμμετέχονται οι στρατηγικές νέων προϊόντων.