ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στην ανάπτυξη των ανθρώπινων ή κοινωνικών δεξιοτήτων (Human ή soft skills) σε γενικές γραμμές, πρόκειται για όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της εργασίας των εργαζομένων μιας εταιρείας με αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασιμότητας. Παράλληλα μαθαίνουν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία που θα διευκολύνουν όχι μόνο την καθημερινή τους εργασία αλλά και στην προσωπική τους ζωή, ενώ στα πλαίσια της επιχείρησης θα προάγουν την συνεργασία όλων. 

Διαλέξτε από τον πίνακα καταρτίσεων αυτές που καλύπτουν στις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.