ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Αναπτύσσουμε το προσωπικό σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ανθρώπινες δεξιότητες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να κάνουμε την Διαφορά με Πίστη και Αφοσίωση στη προσέγγισή μας.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Μια σύντομη παρουσίαση της προσέγγισής μας

DNA ΑΝΑΛΥΣΗ

1.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

2.

ΠΡΟΤΑΣΗ

3.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

5.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

6.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

7.

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού που όλα αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είναι πλέον μία πραγματικότητα ότι ο διεθνής ανταγωνισμός πιέζει, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες.

Ανακύπτει συνεπώς η ανάγκη για όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, που να μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν στην αγορά, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι αναγκαίο τα στελέχη των επιχειρήσεων να διαθέτουν την κατάλληλη αντίληψη, την νοοτροπία και την γνωστική ανανέωση, τον οραματισμό και την ικανότητα της ταχείας υλοποίησης αυτών των νέων απαιτήσεων. 

Η Ανάπτυξη των  επιχειρήσεων είναι θέμα Ανάπτυξης και Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η Ακαδημία αναγνωρίζοντας τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς, με επίκαιρες και σύγχρονες καταρτίσεις στοχεύει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του προσωπικού των με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.

Στην προσέγγισή μας χρησιμοποιούνται σύγχρονες τάσεις και μεθόδους, ώστε να αποκτηθεί από τους ενδιαφερόμενους η γνώση των δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά.

Αυτές λοιπόν  οι στοχευμένες καταρτίσεις έχουν ως στόχο να επηρεάσουν σημαντικά πολλά διαφορετικά πεδία αρμοδιοτήτων και έργων και να επιφέρουν εν τέλει στην επιχείρηση βελτίωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να αναπτυχθούν στις απαιτούμενες θέσεις στην επιθυμητή στιγμή.

Η μετασχηματιστική μάθηση αφορά τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Στοχεύει στο να γίνουμε πιο στοχαστικοί και κριτικοί, να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί στις προοπτικές των άλλων, λιγότερο αμυντικοί και περισσότερο δεκτικοί στις νέες ιδέες.

Αυτή η θεωρία περιλαμβάνει δύο είδη μάθησης, την οργανική και την επικοινωνιακή μάθηση. Στόχος της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης είναι να αλλάξει το «πλαίσιο αναφοράς». Αυτό είναι το σύνολο των υποθέσεων μέσω των οποίων ερμηνεύουμε και κατανοούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Ένα πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει δύο στοιχεία, τις συνήθειες του νου και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.

Οι συνήθειες του νου επηρεάζονται συνεχώς και διαμορφώνονται από υποθέσεις που βασίζονται σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς κώδικες. Ενώ, μια συγκεκριμένη άποψη προέρχεται από συνήθειες του νου.

Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να προβληματίζονται κριτικά και να εξετάζουν τις προκαθορισμένους υποθέσεις και πεποιθήσεις, θα γίνουν πιο ανοιχτοί, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και θα γίνουν πρόθυμοι να αλλάξουν. 

Η αποτελεσματική εκπαίδευση δεν προκύπτει από μια θετική εμπειρία αλλά από τον αποτελεσματικό προβληματισμό. Έτσι, ο κριτικός προβληματισμός είναι κεντρικής σημασίας για τις μετασχηματιστικές εκπαιδεύσεις.

Επιπλέον, η θεωρία μετασχηματισμού δίνει προσοχή στην ικανότητα των ατόμων να συνεργάζονται και να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει στην προσωπική ζωή τους. 

Είναι μία διαδικασία αυτοπροβληματισμού προκειμένου να δημιουργήσουν μια προσωπική εικόνα που τους αντιπροσωπεύει.

Έχοντας αυτό κατά νου, οι διευκολυντές μας μάθησης (Facilitators) είναι ευθυγραμμισμένοι με το ακροατήριό, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν μία εμπειρία ποιοτικής μάθησης στην αίθουσα, δείχνοντας μια ολιστική στάση εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης, φροντίδας, αυθεντικότητας, ειλικρίνειας και ακεραιότητας.

Στα εργαστήρια κατάρτισης που προσφέρουμε στην ΑΚΑΔΙΜΙΑ, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις Ανθρώπινες Δεξιότητες, τις Δεξιότητες Διοίκησης και Ηγεσίας και τις Δεξιότητες της ομαδικότητας. Δεξιότητες  αναγκαίες δίπλα στις κάθετες δεξιότητες που διαθέτει κανείς λόγω των σπουδών του.

Μέσω των ανθρώπινων αυτών δεξιοτήτων γίνονται πιο αποτελεσματικοί με παράλληλη αύξηση της απόδοσής του σε ένα περιβάλλον συνεργατικότητας.         

Η συνεχής κατάρτιση των στελεχών είναι απαραίτητη τόσο για τα ίδια τα στελέχη όσο και για  τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον τους βοηθά  στην προσαρμογή τους στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην κουλτούρα και τη λογική των millennials. Κάποτε ένας Διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ρώτησε κάποιον εισηγητή σεμιναρίων: «Τι θα γίνει αν επενδύσω στην κατάρτιση ενός στελέχους και αυτό μετά φύγει;», για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «θα έπρεπε να αναρωτιέσαι τι θα γίνει αν δεν επενδύσεις στην κατάρτισή του και μείνει!».

Επομένως είναι αυτονόητο ότι η στοχευμένη κατάρτιση του προσωπικού σας, αλλά και το ταξίδι γνώσεων, στο οποίο θα επιλεγεί κανείς να συμμετέχει από την επιχείρησή σας θα έχει πολλαπλά οφέλη. 

Ακαδημία Αριστείας

Η Aκαδημία Αριστείας στοχεύει με καινοτόμο τρόπο στην εξέλιξη των ατόμων μέσω της αποκάλυψης των βαθιών χαρισμάτων τους. Παράλληλα η Ακαδημία μέσω των καταρτίσεων της στοχεύει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους και στην εξέλιξη της γνώσης τους. Αυτή η γνώση είναι που προσδίδει αξία στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην Αριστεία.
Από τις προσφερόμενες καταρτίσεις της Ακαδημίας η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να επιλέξει και να φτιάξει την διαδρομή, που επιθυμεί, ώστε να πετύχει την Αριστεία του προσωπικού της.
Επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει μαζί μας, μετά από ανάλυση των αναγκών της, την διαδρομή που επιθυμεί για το προσωπικό της, ώστε να φτάσει στο ζητούμενο αποτέλεσμα.

Στόχοι των καταρτίσεων

Στο σημερινό ραγδαίως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αναζητούν υποψήφιους που να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Μεγάλη σημασία έχουν οι ανθρώπινες δεξιότητες (Human skills) που αφορούν τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε ο εργαζόμενος. Επίσης είναι σημαντικό να ξέρει να εκφράζεται ανάλογα με την περίσταση, να έχει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, να επενδύει αποτελεσματικά τον χρόνο του και να εργάζεται με πνεύμα ομαδικό.

Σημασία των καταρτίσεων για τις επιχειρήσεις

Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο μέλημα μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα σήμερα με τις καθημερινές προκλήσεις και προσκλήσεις, τα προβλήματα, τις κρίσεις γενικά και ειδικά, τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, τις αλλαγές, τις αμφιβολίες, τις αναταράξεις και τις αναδιατάξεις σε όλο το γίγνεσθαι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν σταματήσεις να ενημερώνεσαι, να εκπαιδεύεσαι, να διευρύνεις τα ενδιαφέροντά σου, να προβληματίζεσαι και να «οπλίζεσαι» με γνώσεις, είναι βέβαιο και πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι θα αποκοπείς παντελώς από την πραγματικότητα, που ρέει ασταμάτητα, λόγω της καταιγιστικής ροής και διαδοχής πραγμάτων, σκέψεων, τρόπων, μεθόδων, ιδεών και πρακτικών, καθώς και της συνεχούς και τεράστιας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των επιστημονικών επινοήσεων και πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα και το εύρος της επαγγελματικής και επιχειρησιακής ζωής. Οι καιροί μας απαιτούν πράξη και αποτέλεσμα, απαιτούν τη λύση στο πρόβλημα εν τη γενέσει του. Στην επιχείρηση είναι όλοι για τα λύνουν προβλήματα και για να λύνουν προβλήματα χρειάζονται γνώσεις και νέες ιδέες, νέες πρακτικές και νέες προσεγγίσεις, νέα σχήματα, χρειάζεται επίσης αυτοκριτική εγρήγορση, αυτογνωσία, φρόνημα, εσωτερική καλλιέργεια και άσκηση, αλλά και παρώθηση και σε τελευταία ανάλυση το απαραίτητο υποκινητικό περιβάλλον. Μόνο με τη συνεχή και δια βίου επιμόρφωση και εκπαίδευση λοιπόν θα πάει ο κόσμος μπροστά. Χρειάζεται επικεντρωμένη δημιουργική σκέψη και όραμα. Χρειαζόμαστε ενεργούς και με βαθύτατη γνώση εργαζόμενους. Η μία ημέρα είναι διαφορετική από την άλλη.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή στο Newsletter για να ενημερώνεστε για τα νέα της xAkadimia